Zoekwoord

braes (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, r-r, b-bi


Woord

zeearm-braes (17e eeuw)


Intertaal

s-chenc-te-char-bi


Bewerking

trek zink/ging te gaar bij


Uitkomst

trekt golven bijelkaar


Tessels

golleve-golven


Overige info

omdat het water van de zee als glas werd gezien in de omschrijving in de oudheid kunnen we vergelijken met woorden met ar en al, die betekenen tesamen (tegaar) en: als haar in de betekenis van gegolfd, met een slag, ronding: zie arches, ram en alle kust


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites