Zoekwoord

Brero (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi


Woord

naam: Brederode-Brero (16e eeuw)


Intertaal

bi-chrech-chroch


Bewerking

bij kreek groes/goor/scheu


Uitkomst

bij een groezelige kreek


Tessels

kréék-kreek, naturlijke waterloop


Overige info

dit zou kunnen duiden op de plaatsaanduiding in de buurt van Vianen waar behalve de Lek vele andere rivieren/riviertjes stromen en waar het moerassig is


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites