Zoekwoord

Breroe (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, nt tussen


Woord

naam: Brederode-Breroe (16e eeuw)


Intertaal

bi-chrech-chronc-te-chech


Bewerking

bij kreek grond/rond te zich


Uitkomst

woont bij rondom kreken, grond bij een kreek (rivier)


Tessels

kréék-kreek, naturlijke waterloop


Overige info

dit zou kunnen duiden op de plaatsaanduiding in de buurt van Vianen waar behalve de Lek vele andere rivieren/riviertjes stromen en waar het moerassig is


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites