Zoekwoord

brommen (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

n-in, r-l, b-v-f


Woord

brommen-bronken 14e eeuw


Intertaal

chnech-in-chilb


Bewerking

neig ging golf


Uitkomst

als een golf (verg: zucht)


Tessels

gollef-golf


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites