Zoekwoord

brommen (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen


Woord

kniezen-cneesten (17e eeuw)


Intertaal

chnech-te-s-chenc-te-chench


Bewerking

neig te trek ging te heen


Uitkomst

zondert zich af, afgewend, zegt het op een afstandelijke manier


Tessels

knééstekop-brompot


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites