Zoekwoord

buffe (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, f-f, f-b-bi


Woord

stomp-buffe (17e eeuw)


Intertaal

bi-chuf-bi-chech


Bewerking

bij schuif bij zich/schei


Uitkomst

opzij schuiven


Tessels

hengst-stomp


Overige info

verg: bi-chech-vech(t) en Eng: kick-boksen


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites