Zoekwoord

buffen (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

u-o


Woord

boffen-buffen (17e eeuw)


Intertaal

indien INTERTAAL wordt vermeden ontstaat een vorm van volkstaal i.p.v. ethymologisch onderbouwde oplossing


Bewerking

boffen


Uitkomst

boffen


Tessels

boft-geboft


Overige info

verg: mof en muf


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites