Zoekwoord

aenvaerden (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-r, nt tussen 2x, n-in


Woord

aenvaerden-inbeslag nemen 17e eeuw


Intertaal

neeg-te-chrenc-te-chav-in-chenc-te-chach


Bewerking

verdelen van de zaak in een kring


Uitkomst

in een kring terugdraaien


Tessels

trugneme-terugnemen


Overige info

In de woorden raai, draai, staren, ray en tranen zit de oplossing voor het woord oog in een andere betekenis: dus niet : oog/zoek etc. maar het gebruik van de ogen in de verte en in het rond kijken. Zie ook: earne (fries) en regarder (kijken naar) in het


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites