Zoekwoord

Burst

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-l, u-eu/u/ui, b-v-f


Woord

naam: Texel-Burst


Intertaal

te-s-chlub


Bewerking

te trek sleuf, kluif, luif


Uitkomst

verwijst naar ploegen, dieren voeren, iets onder dak brengen


Tessels

groep-grup


Overige info

verg: de Slufter


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites