Zoekwoord

byvanc (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, v-b-bi


Woord

eigen erf - byvanc (17e eeuw)


Intertaal

bi-chych-bi-chanc


Bewerking

bij zich bij gans


Uitkomst

geheel van iemand: iemands bezit


Tessels

urref-erf


Overige info

ook: bep. afgepaald stuk land, de ruimte in een kerk, ook: kerkhof, gewijde grond. (verg: zegen/zeeg hetgeen van chych komt)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites