Zoekwoord

Calvisius (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, l-r


Woord

naam: Calvisius (1556-1615)


Intertaal

s-chunc-te-chic-s-chiv-chrach


Bewerking

trek gungs te geef krach


Uitkomst

trekt gunst en geeft kracht


Tessels

gunstig-gunstig


Overige info

tekstdichter te Leipzig, schreef Gezang 385


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites