Zoekwoord

carstaenge (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen


Woord

carstaenge of castaenge


Intertaal

char-s-te-chanc-te-chen-chech


Bewerking

gaar trek te gans te schijn zich


Uitkomst

samen (ver)schijnt het helemaal


Tessels

kestonjer-kastanje


Overige info

werd Karseboom


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites