Zoekwoord

cascade (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg


Woord

waterval-cascade (frans)


Intertaal

chach-s-chach-t-chech


Bewerking

sas trek schacht te zich/schei


Uitkomst

water in een schacht scheidt zich af


Tessels

waterv˛˛l-waterval


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites