Zoekwoord

cascade (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg


Woord

waterval-cascade (frans)


Intertaal

chech-te-chach-s-chach


Bewerking

eigen te sas trek zak


Uitkomst

water dat naar beneden zakt


Tessels

waterv˛˛l-waterval


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites