Zoekwoord

cavillări (latijn)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi


Woord

plagen-cavillări (lat.)


Intertaal

chach-bi-chil-chlach-chrich


Bewerking

haag/scha bij gil, klaag, krijs


Uitkomst

schade door gillen, klagen, krijsen


Tessels

gejank-aan het hoofd zeuren


Overige info

17e eeuw nederlands: cabillatien


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites