Zoekwoord

cedel (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

n.v.t.


Woord

akte, schuldbrief-cedel (17e eeuw)


Intertaal

chech-te-chel


Bewerking

schik te heel/geheel/heil


Uitkomst

een goede schikking


Tessels

ceel-lijst


Overige info

tessels: hee hod een ceel an ferlanges-hij had een lange lijst van wensen. Verg: doopceel lichten


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites