Zoekwoord

Cervantes (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, v-b-bi, nt tussen, s-sieg


Woord

naam: Servaas


Intertaal

s-cher-bi-chanc-te-chach-s


Bewerking

trek geer/eer bij gans/hand te haag trek


Uitkomst

eert en wil alles doen te behagen


Tessels

Servontes-(boerderij Cervantes op Texel)


Overige info

verg: Cervantes en Cervantes (14e eeuw) en servant (dienaar in Eng.)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites