Zoekwoord

chakal (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

n.v.t.


Woord

chakal-jakhals


Intertaal

chach-chalch


Bewerking

schaak haals, schal-s


Uitkomst

haalt (in) om te schaken (doden), huilt tijdens aanvallen


Tessels

jakhols-jakhals


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites