Zoekwoord

charnel (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

n-in


Woord

vleselijk, zinnelijk-charnel (frans)


Intertaal

char-in-chel


Bewerking

schaar in geheel


Uitkomst

geheel samenkomen


Tessels

tegaar-tesamen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites