Zoekwoord

châtelaine-burchtvrouw (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen


Woord

burchtvrouw (frans)


Intertaal

chach-te-chel-chanc-te-chich-in-chech


Bewerking

schacht geheel gang dik te zichzelf


Uitkomst

schacht binnen een dikte ten heil die zich daarbinnen bevinden


Tessels

binne de poort-binnen de poort


Overige info

zie: sierketting (frans)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites