Zoekwoord

afscheid nemen (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

f-b-bi, o-o, o-ui


Woord

verlof-orlof 14e eeuw


Intertaal

bi-cholch-chroch


Bewerking

bij hol/schuil kruis


Uitkomst

ga onder het (heilig) kruis


Tessels

op merode-op pad zonder bestemming


Overige info

Verg: holy cross-heilig kruis en God bless you (afscheidsgroet)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites