Zoekwoord

afscheid nemen (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

f-b-bi, o-oe, o-o


Woord

verlof-orlof 14e eeuw


Intertaal

bi-chorch-chloch


Bewerking

bij koers sloeg/loos


Uitkomst

koers inslaan


Tessels

op merode-op pad zonder bestemming


Overige info

Du: Kreuz


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites