Zoekwoord

afscheid nemen (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

q-ch, nt tussen


Woord

verlaten, vaarwel zeggen-quitter (frans)


Intertaal

chunc-te-chich-te-cher (of chech)


Bewerking

ging te schei te zich of te keer


Uitkomst

(voorgoed)scheiden of (steeds) afscheid nemen


Tessels

skeeje-gescheiden


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites