Zoekwoord

afscheid nemen (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen, q-ch


Woord

verlaten, vaarwel zeggen-quitter (frans)


Intertaal

chech-te-chinc-te-chuch


Bewerking

zich te ging te (h)oog/zoek


Uitkomst

gaat (op het oog) zoek, verdwijnt


Tessels

soekrake-verdwenen zijn, verloren zijn


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites