Zoekwoord

clou-frappe (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

p naar voor, f-b-bi


Woord

clou-frappe (frans)


Intertaal

bi-chrap-bi-chech


Bewerking

bij grap bij eigen


Uitkomst

een grapje bevattend


Tessels

grap-grap


Overige info

frappant


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites