Zoekwoord

cnoten (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

n.v.t.


Woord

knotten-cnoten (17e eeuw)


Intertaal

chnech-tonch


Bewerking

neig ton


Uitkomst

in een bosje


Tessels

knotte-knotten


Overige info

verg: tonneke, hetgeen bosje betekende. Op kaarten treft men vaak de term tonneke = bosje aan.


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites