Zoekwoord

afspraak (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-r, o-eu


Woord

droeghens 14e eeuw


Intertaal

s-chnech-chenc-te-chor-t


Bewerking

trek knik ging te keur


Uitkomst

knikt goedkeurend


Tessels

komt niks tusse-komt niets tussen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites