Zoekwoord

conreider (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-r, nt tussen, n-in


Woord

looier-conreider (17e eeuw)


Intertaal

chrech-te-chinc-te-cher-in-choch


Bewerking

reik te ging/hing te geer in (h)oog


Uitkomst

klaarmaken zodat het begeerlijk voor het oog is


Tessels

looie-looien


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites