Zoekwoord

cordewagen (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-r, o-u, o-oe


Woord

kruiwagen-cordewagen


Intertaal

chech-te-chroch


Bewerking

zich te druk/droeg


Uitkomst

om te dragen, onder druk zetten: belasten


Tessels

koerrie-platte wagen


Overige info

corde-krodde-kruiden-onkruid


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites