Zoekwoord

afvoergoot (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-l, nt tussen, r-r


Woord

spuier-gargouille (frans)


Intertaal

chel-chlinc-te-chunc-te-choch-chrach


Bewerking

keel sling te zonk hoog raas


Uitkomst

een monding die het klinkende, slingerende water naar beneden laat vallen


Tessels

gorrele-gorgelen


Overige info

Zd. Afr.: gorrel - bovenste deel van de luchtpijp


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites