Zoekwoord

crime (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, r-l


Woord

misdaad-crime (fr.)


Intertaal

chech-mee-chel


Bewerking

zich/schei mee keel/geheel


Uitkomst

de keel afsnijden


Tessels

kele-kelen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites