Zoekwoord

damisch (duits)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg


Woord

raar, gek-damisch (duits)


Intertaal

s-chim-te-chach


Bewerking

trek schim te haag/daag


Uitkomst

houdt van onduidelijk doen


Tessels

ml-raar, gek


Overige info

idem: draaierig


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites