Zoekwoord

denken (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

p-b-bi, s-sieg


Woord

denken-penser (frans)


Intertaal

bi-chenc-s-cher


Bewerking

bijeen trek keer/her


Uitkomst

alles nog eens bijelkaar halen (op een rij zetten)


Tessels

oppe ree-op een rij


Overige info

zie: pensen en pensare


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites