Zoekwoord

denken, vermoeden (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, nt tussen


Woord

denken, vermoeden-croire (fr.)


Intertaal

chech-chlinc-te-cholch


Bewerking

zich/keek glins-te-holte


Uitkomst

er keert een glimp via een scheur


Tessels

glimpie opvange-lichtpunt zien


Overige info

Fries: holle = hoofd


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites