Zoekwoord

deus (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen, s-sieg


Woord

twee-deus (16e eeuw)


Intertaal

te-chenc-te-chuch-s


Bewerking

te ging te zoek/hoek trek


Uitkomst

men zoekt de ander


Tessels

iên is giên-één is geen


Overige info

Frans: deux-twee


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites