Zoekwoord

dialecten (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-l, nt tussen


Woord

langue d'ol (frans) zie overige info


Intertaal

chlinc-te-choch


Bewerking

klink te hoog/zoek


Uitkomst

klank te hoog of klank te zoek


Tessels

hg-hoog


Overige info

bet: gezamenlijke dialecten v.d. noordelijke helft van Frankrijk


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites