Zoekwoord

dire (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l


Woord

dire-zeggen (fr.)


Intertaal

chech-chlich-t of: chel-chich-t


Bewerking

zich klik of: te keel zich, zeg


Uitkomst

klikken of met de keel zeggen


Tessels

klakke-met de tong klakken of klikken


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites