Zoekwoord

drieangel (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

l-r, nt tussen, r-l


Woord

drieangel-triangel


Intertaal

chrech-in-chanc-te-chil


Bewerking

rech(t) in gans te heel


Uitkomst

het gehele recht


Tessels

drie keer is skeepsrecht-3 maal is scheepsrecht


Overige info

verg: drie-enigheid: God, Zoon, heilige Geest


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites