Zoekwoord

duwwagen (17e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l, u-o


Woord

duwwagen, schuifkar-crudewagen (17e eeuw)


Intertaal

chech-te-chulch-(wagen)


Bewerking

zich (te hol) dool (wagen)


Uitkomst

een wagen om mee rond te dolen


Tessels

dóólhof-doolhof


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites