De Internationale Etymologische Taal Sleutel

door Gelein Jansen

Woord vooraf

Het heeft intussen heel wat tijd en denkwerk gekost, maar na een eerste aanzet is het dan zover dat ik zonder aarzelen mijn diverse uitvindingen op het gebied van de taal en het ontstaan presenteer. Met name van belang is hoe men de betekenis en herkomst van de woorden kan verklaren. Ruim 40.000 woorden in allerlei talen en dialecten passeren de revue. De grootste vondst is wel het bewijs dat elk woord wordt verklaard door het zowel van v.l.n.r. als van achter naar voor te lezen (v.r.n.l.). Dit langs de weg van de door mij ontworpen taalsleutel.

Meerdere taalwetenschappers hebben enkele voorbeelden gevonden en hebben zo hun vermoedens gekregen. Iets anders wat er ook op wijst is bijv. een 17e-eeuws gebruik om op muren de 4 letters S.P.Q.R. te zetten hetgeen staat voor Senatus Populusque Romanus. Dit betekent: De Raad en het volk van Rome. Hier te lande maakte men er Amsterdam van door de R te vervangen door een A, of (ook bekend) een S waarmee dan het Friese stadje Sneek werd bedoeld. De grap achter de leus was evenwel dat de leus een vraag was en wanneer het achterstevoren werd gelezen: het antwoord.

Op dit moment zijn woorden uit vele periodes (eeuwen) en woorden uit verschillende talen door mij herleid naar het Nederlands om zo tot de oplossing te komen. Misschien dat ik met behulp van mensen, die een andere taal spreken en schrijven volgens het Alfabet, ook daar dezelfde methode kan introduceren.

© 2005-2013 TexelSites