Zoekwoord

geluiden (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi, nt tussen, z-sc


Woord

geluiden-voyzen 16e eeuw


Intertaal

bi-chonc-te-chych-s-chen


Bewerking

bij gons/zong te zich heen


Uitkomst

als er zang of gegons te horen is


Tessels

góónze-gonzen


Overige info

Eng: voice-geluid, stem, en: song, Italiaans: volce, verg; zoetgevooisd


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites