Zoekwoord

lansspits (16e eeuw).

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen, v-f, l-r


Woord

spits van lans-glavie (16e eeuw)


Intertaal

chenc-te-chiv-charch


Bewerking

hing te scheef/hef gaar


Uitkomst

hangt samen en geheven


Tessels

opheve-opgeheven


Overige info

zie: geleye


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites