Zoekwoord

lef (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

j-ch


Woord

lef-coraje (spaans)


Intertaal

chorch-chach-chech


Bewerking

hoor/koers schaak zich


Uitkomst

gaat af op overwinnen (schaken)


Tessels

koerazie-courage


Overige info

zie: hart (spans)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites