Zoekwoord

badinrichting (lat.)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

b-bi, n-in


Woord

badinrichting-balinŽa (lat.)


Intertaal

bi-chach-chlech-in-chenc-te-chach


Bewerking

bij zak gelijk/slik in ging te haag


Uitkomst

behagen hebben in onder (water) te gaan (zie tessels)


Tessels

modderbod-modderbad


Overige info

verg: balena (spaans) en merk op dat de verandering zit in bal-ena en ba-linŽa en zie: Duits: Bach = beek, zie: badinrichting (lat.)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites