Zoekwoord

badinrichting (lat.)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

n-in, l-r, b-bi


Woord

badinrichting-balinŽa (lat.)


Intertaal

chanc-te-chech-in-cher-chach-bi


Bewerking

geheel zich in omkeren en zakken laten


Uitkomst

zakken laten en ronddraaien


Tessels

hillegaar koppieduuk-helemaal kopje onder


Overige info

verg: balena (spaans) en merk op dat de verandering zit in bal-ena en ba-linŽa en zie: Duits: Bach = beek, zie: badinrichting (lat.)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites