Zoekwoord

molinos (spaans)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

m-mee, n-in, s-sieg


Woord

molinos-molen (spaans)


Intertaal

mee-choch-chlich-in-choch-s


Bewerking

mee hoek gelijk in hoog trek


Uitkomst

met de hoeken gelijk omhoog trekken


Tessels

omh˘˘g-omhoog


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites