Zoekwoord

nadrukkelijk (lat.)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, m-mee


Woord

emfatisch (lat.)


Intertaal

s-chich-te-chaf-mee-chech


Bewerking

trek zich te schaaf mee zich


Uitkomst

voelt zich geschaafd, beschadigd


Tessels

skuurd-geschuurd


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites