Zoekwoord

ogemerc (16e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

r-l


Woord

aandacht-ogemerc 16e eeuw


Intertaal

chlem-chech-choch


Bewerking

glim(p) eigen oog


Uitkomst

het eigen oog vangt een glimp op


Tessels

glimp-glimp


Overige info

verg: oogmerk en opmerkzaam


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites