Zoekwoord

ontwikkeling (eng.)

  << terug <<

Taalcategorie

boventaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi, t wissel, p-bi, o-ui


Woord

ontwikkeling-devolpment eng.


Intertaal

te chech bi-cholch-bi-te-mee-chen


Bewerking

te zich bij school/hol bij te mee heen


Uitkomst

vooruitgaan


Tessels

vooruutgang-vooruitgang


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites