Zoekwoord

ontwikkeling (eng.)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

p-b-bi, l-l, v-b-bi


Woord

ontwikkeling-devolpment eng.


Intertaal

te neem bi-chlov-te-chech


Bewerking

te neem te geloof te zich


Uitkomst

gelooft in zichzelf


Tessels

in gloove-in geloven


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites